Venkel
•fennel

Over de groente
Of je houdt ervan of je haat het! Venkel heeft een sterke smaak, zoals zoethout of anijs, en is zeer geurig. Bij Pluk! telen we zowel venkel (of finocchio) voor de bol, als de bladvenkel voor de mooie gevederde bladeren en heerlijke bloemen. Volgens de Griekse mythologie gebruikte Prometheus een reusachtige stengel venkel om vuur van de berg Olympus naar de aarde te brengen. 
About
You either like it or you hate it! Fennel has a strong taste, like licorice or anise, and is very fragrant. At Pluk! we grow both Florence fennel (or finocchio) for the bulb, and leaf fennel for the beautiful feathery fronds and delicious flowers. According to Greek mythology, Prometheus used a giant stalk of fennel to carry fire from Mount Olympus to Earth.
Hoe oogst je?
Venkel is lid van de wortelfamilie en heeft een diepe penwortel. Daarom vragen we je de venkel bij de basis af te snijden, zodat de wortels het bodemleven kunnen blijven voeden.
How to harvest?
Fennel is a member of the carrot family and has a deep taproot, which is why we ask you to cut it off at the base so the roots can continue to feed the soil life.
Bewaren
Verse venkel (bol en bladeren) moet in de koelkast worden bewaard. Het kan ook worden ingevroren, hoewel de consistentie zal veranderen. Het is lekker om wat blaadjes in ijsblokjesbakjes in te vriezen voor een heerlijke toevoeging aan water of cocktails. Het is ook lekker als het ingemaakt en geconserveerd is (https://italiannotes.com/preserved-fennel/). Verse venkelblaadjes kunnen in een goed geventileerde ruimte te drogen worden gehangen en vervolgens in een luchtdichte verpakking worden bewaard.
Storage
Fresh fennel (bulb and leaves) should be stored in the refrigerator. It can also be frozen, although the consistency will change. It's nice to freeze some leaves in ice cub trays for a delicious addition to water or cocktails. It's also tasty when pickled and preserved (https://italiannotes.com/preserved-fennel/). Fresh fennel fronds can be hung to dry in a well-ventilated area and then stored in an airtight container.
Kook info
Zowel de knol als de blaadjes kunnen in recepten worden gebruikt!
Cooking info
The bulb and the leaves can both be used in recipes!


Have a recipe you would like to share?
Email us and we can add it to the list! ︎