uien
•Onions

Over de groente
Bij Pluk telen we drie soorten boluien: rode, witte en sjalotten.
About
We grow three types of bulb onion at Pluk - red, white and shallots.
Hoe oogst je?
Trek en draai voorzichtig om een hele tros omhoog te trekken. Bij het oogsten van afzonderlijke uien houdt u met één hand de rest van de tros naar beneden en trekt u er voorzichtig aan.
How to harvest?
Gently pull and twist to pull up a whole bunch. If harvesting individual onions hold the rest of the bunch down with one hand and gently pull one.


Bewaren
Gebruik vers of hang ergens te drogen en gebruik paar weken later.

Recepten
Franse uiensoep

Uiendip

Syrische Mujadara (linzen uien pilaf)
Storage
Use fresh or hang somewhere to dry and use a few weeks later.

Recipes
French onion soup

Onion dip

Syrian Mujadara (lentil onion pilaf)

Have a recipe you would like to share?
Email us and we can add it to the list! ︎