PREI
•LEEK

Over de groente
Prei is een groente met pit! Dat kan ook haast niet anders, want het vormt samen met onder andere de sjalot, ui en knoflook de lookfamilie. Omdat prei familie is van de andere loken en het eetbare gedeelte van de groente deels onder de grond groeit wordt veelal gedacht dat het een wortelgewas is, maar eigenlijk is het een bladgroente. Als je een prei van dichtbij bekijkt kun je dit goed zien, je ziet dan dat de groente bestaat uit dicht opeengepakte bladeren. Van prei kun je jaarrond genieten, zo is er winter-, zomer- en herfstprei. De winterprei is wat dikker en steviger van vorm, de zomer- en herfstprei zijn wat langer en dunner. Prei gaat al een tijdje mee en kent haar oorsprong in het oude Mesopotamië, zo’n 2000 jaren vóór onze jaartelling! Voordat prei in Nederland terecht is gekomen heeft het dus een hele reis gemaakt, is het vele handen en monden gepasseerd en zijn er vele lekkere bereidingswijzen op losgelaten.
About
Leek is a vegetable with a kick! How could it be otherwise, since it belongs to the same family as the shallot, onion and garlic. Leek is often thought of as a root vegetable, because of the relation to onion and garlic and the edible part of the vegetable grows partly underground, but it is actually a leaf vegetable. If you take a close look at a leek you can clearly see this, as the vegetable consists of densely packed leaves. Leeks can be enjoyed all year round, there are winter, summer and autumn leeks. Winter leeks are somewhat thicker and firmer in shape, summer and autumn leeks are a bit longer and thinner. Leek has been around for quite a while and has its origins in ancient Mesopotamia, about 2000 years before our era! Before it arrived in the Netherlands, it has travelled a long way, has passed many hands and mouths and has been prepared in many different ways.

Hoe oogst je?
Gebruik beide handen om uit de grond te trekken - één dicht bij de basis en de andere verder naar boven.
How to harvest?
Use both hands to pull out of the ground - one close to the base and the other further up.Bewaren
Prei blijft buiten de koelkast zo'n 5 dagen lekker. In de koelkast blijft prei 2 tot 3 weken goed. Wil je het nog langer bewaren? Dan kun je prei in de diepvries tot wel 12 maanden bewaren. Belangrijk is dan dat je de prei voor het invriezen 1 tot 6 minuten blancheert.
Storage
Leek keeps nicely for 5 days outside of the refrigerator. In the fridge you can store leek a bit longer, up to 2 or 3 weeks. Do you want to store it for even a longer period? You can also freeze leek for about 12 months. If you do this it is important to blanch the leek for 1 to 6 minutes prior to freezing.


Have a recipe you would like to share?
Email us and we can add it to the list! ︎