Oost-Indische kers • Nasturtium

Over de plant
Oost-Indische kers is volledig eetbaar; de bloemen, de bladeren en de zaden - allemaal met een milde pepersmaak en rijk aan vitamine C. De bloemen kunnen in hun geheel worden gebruikt als garnering, de bladeren kunnen worden gebruikt in salades en de zaden kunnen worden ingemaakt als kappertjes. Oost-Indische kers trekt zweefvliegen aan, die bladluizen op naburige planten aanvallen, waardoor het een nuttige waardplant op de boerderij is.
About
Nasturtiums are entirely edible; the flowers, the leaves and the seeds - all with a mild peppery flavour and high in vitamin C. The flowers can be used whole as a garnish, the leaves can be used in salads and the seeds can be pickled like capers. Nasturtium attracts hoverflies, which will attack aphids on nearby plants, making it a useful companion plant on the farm.

Hoe oogst je?
Oogst met beide handen, want de planten zijn vrij kwetsbaar.
How to harvest?
Harvest using both hands as the plants are quite fragile.


Bewaren
Oost-Indische kers kan het het beste direct worden geconsumeerd, of worden ingemaakt.
Storage
Nasturtium should be consumed directly, or preserved.


Have a recipe you would like to share?
Email us and we can add it to the list! ︎