Mais
•Corn

Over de groente
Mais is een interessant gewas, ten eerste is de plant een grasachtige en behalve de mais, verbouwen wij bij Pluk! verder geen grassen/graan. Hierdoor is het voor ons een bijzonder gewas om te telen met een eigen ‘gebruiksaanwijzing’.

Een ander belangrijk feit is dat mais wereldwijd op zeer grote schaal  wordt verbouwd, zowel als voedsel voor de mens maar vooral als veevoer en voor brandstof. Dit heeft tot gevolg dat er enorme oppervlaktes monocultuur zijn ontstaan waar enkel mais groeit met alle problemen van dien.

Mais komt uit Midden-Amerika waar het ca. 10.000 jaar geleden werd gedomesticeerd. In Europa wordt het inmiddels ook al honderde jaren gegeten en is de mais veredeld zodat er ook rassen zijn ontwikkeld die in noordelijkere delen van Europa kunnen worden verbouwd.
About
Corn is an interesting crop, first of all the plant is a grass-like one and apart from the corn, we at Pluk! do not grow any other grasses/grains. This makes it a special crop for us to grow with its own 'instructions for use'.

Another important fact is that corn is cultivated on a very large scale worldwide, both as food for people and especially as cattle feed and for fuel. As a result, huge areas of monoculture have been created where only corn grows, with all the problems that entails.

Corn comes from Central America where it was domesticated about 10,000 years ago. In Europe it has also been eaten for hundreds of years and corn has been improved so that varieties have been developed that can be grown in more northern parts of Europe.

Hoe oogst je?
Wanneer de pluim van de maiskolf verdord en de kleur dus erandert van groen naar bruin, kun je de kolf oogsten. Je pakt de kolf vast en knakt hem achterover van de plant af.
How to harvest?
When the plume of the corn cob withers and so the color changes from green to brown, you can harvest the cob. You grab the cob and snap it backwards off the plant.


Bewaren
Bewaar mais vooral niet te lang, de eerste dagen na de oogt is deze het lekkerst en het zoetst.
Storage
Remember not to store corn too long; it is at its tastiest and sweetest in the first few days after harvesting.
Koken info
Kook in een pan met water. Je kunt mais ook rauw eten.
Cooking info
Boil in a pan of water. You can also eat corn raw.


Have a recipe you would like to share?
Email us and we can add it to the list! ︎