Kapucijners
•purple podded pea

Over de groente
Kapucijner, ook wel velderwt en blauwschokker genoemd, is een peulgewas dat behoort tot het legume familie. Wanneer de kapucijner bloeit, heeft het purperen bloemetjes.
Kapucijner is een klimplant die al duizenden jaren geteeld wordt. Wat we eten van de kapucijnerplant zijn  de kapucijners: de groene zaden, die eruit zien als erwtjes. Maar de peulen zijn ook eetbaar op een jonge stadium.
Het hoge eiwitgehalte maakt dat het een goede vleesvervanger is.
About
Capuchins or Capucijner pea, also known as purple podded pea or field pea, belongs to the legume family. When the capucijner pea plant blooms, it has purple flowers.
Purple podded peas are climbing plants that have been cultivated for thousands of years. What we generally eat from the capucijner pea plant are the peas: the green seeds; however when the pods are very young they can be eaten as snow peas.
Its high protein content makes it a good meat substitute.

Hoe oogst je?
Gebruik twee handen bij het oogsten van peulen en erwten: eén om de plant vast te houden en de andere om aan de peul te trekken. Hij moet loskomen van de stengel met het hoedje erbovenop.
How to harvest?
Use two hands when  harvesting peas: One to hold the plant and another to pull the pea. It should snap from the stem with its little hat on top.


Bewaren
Verse dopte en ongedopte kapucijners kunnen twee tot drie dagen in een open zak in de koelkast bewaard worden. Uiteraard zijn goed gedroogde kapucijners zeer lang, afgesloten, houdbaar. Ook kunnen gedopte kapucijners, na kort blancheren, goed verpakt, ingevroren worden.
Storage
Fresh shelled or unshelled capucijner peas can be kept in the refrigerator in an open bag for two to three days. Well-dried capucijner peas have a very long shelf life when sealed. Shelled capucijner can also be frozen after being blanched briefly and then packed.
Kook info
Verse kapucijners maak je schoon door even in de punten van de peulen te knijpen. De peulen springen zo open om de kapucijners eruit te halen. Gaar koken in 5 a 10 minuten in weinig water en zonder zout, daar kan het velletje taai van worden.
Cooking info
Clean fresh capuchins by squeezing the tips of the pods. The pods pop open to remove the capucijner peas. Cook in 5 to 10 minutes in little water and without salt, as the skin can become tough.


Have a recipe you would like to share?
Email us and we can add it to the list! ︎