Broccolini

Over de groente
Broccolini is een soort paarse broccoli die kleine scheuten vormt in plaats van een grote krop.
Broccoli wordt van oudsher geteeld in Klein-Azië en kwam rond de 17e eeuw naar Italië. Het is rijk aan ijzer, kalium, foliumzuur en vitamine C en is daarom erg gezond. Bloemkool en broccoli zijn nauw verwant, maar in tegenstelling tot bloemkool zijn de bloemknoppen van broccoli volledig ontwikkeld.Als broccolini iets te laat wordt geoogst, gaan de bloemknoppen open en verschijnen er kleine gele bloemetjes. Bij het koken  hoeft in principe niets van de groente te worden weggegooid; zowel de stengels als de bladeren zijn even eetbaar als de rest van de plant (schil alleen het vezelige buitenste deel van de stengel). Broccolini kan kort worden gekookt, gestoomd of gesauteerd. 
About
Broccolini is a type of purple broccoli that forms small shoots instead of a big head. 

Broccoli was traditionally grown in Asia Minor and came to Italy around the 17th century. It is rich in iron, potassium, folic acid and vitamin C and is therefore very healthy. Cauliflower and broccoli are closely related, but unlike cauliflower, the flower buds of broccoli are fully developed. When broccolini is harvested a little too late, the flower buds open and small yellow flowers appear. When cooking  there is basically no need to throw away any of the vegetable; both the stems and the leaves are as edible as the rest of the plant (just peel the fibrous outer part of the stalk). Broccolini can be briefly boiled, steamed or sautéed.


Hoe oogst je?
Snijd de dunne stengels met kleine broccoli aan het eind eraf.
How to harvest?
Cut off the thin stems with little broccolis at the end. Bewaren
Bewaar in de koelkast.

Storage
Store in the fridge.
Koken info
Gebruik broccolini net zoals je broccoli zou gebruiken, rauw of gekookt.
Cooking info
Use broccolini just like you would broccoli, raw or cooked.


Have a recipe you would like to share?
Email us and we can add it to the list! ︎